clear

Llegat Ramon Areny

Oración fúnebre que en las solemnes exequias que ofreció à Dios segunda vez por el alma del difunto Sr. Rey de España Don Carlos III, que de Dios goze, su ilustre bienechor la Sta. Iglesia de Lérida : en el dia 13 de febrero de 1789 / dixo el Dr. Don Juan Bautista Arajol

56 p. ; 22 cm Sign.: A-G4 27 lin., notes a peu de p., i recalms Port. i text orlats, alg. orn., i alg. capll. Data d'impressió deduida del tít.