clear

Ilerda

ILERDA - N. XXXVII - 1976

Imprès també per: Imprenta Escuela Provinial i Gráficas Larrosa; i a Tàrrega per: F. Camps Calmet