clear

Ilerda

ILERDA - N. III - F. I - 1944

Imprès també per: Imprenta Escuela Provinial i Gráficas Larrosa; i a Tàrrega per: F. Camps Calmet