clear

Ilerda

ILERDA - N. XX - XXI - 1956 - 57

Imprès també per: Imprenta Escuela Provinial i Gráficas Larrosa; i a Tàrrega per: F. Camps Calmet