clear

Ilerda

ILERDA - N. XXXVIII - 1977

Imprès també per: Imprenta Escuela Provinial i Gráficas Larrosa; i a Tàrrega per: F. Camps Calmet