clear

Ilerda

ILERDA - N. I - Fasc. II - 1943

Imprès també per: Imprenta Escuela Provinial i Gráficas Larrosa; i a Tàrrega per: F. Camps Calmet