clear

Ilerda

ILERDA - N. XLVII - 1986

Imprès també per: Imprenta Escuela Provinial i Gráficas Larrosa; i a Tàrrega per: F. Camps Calmet