clear

Ilerda

ILERDA N. III F. II 1944

Imprès també per: Imprenta Escuela Provinial i Gráficas Larrosa; i a Tàrrega per: F. Camps Calmet