clear

Ilerda. Ciències

ILERDA - CIÈNCIES - N. XLIX - 1991

Imprès també per: Imprenta Escuela Provinial i Gráficas Larrosa; i a Tàrrega per: F. Camps Calmet