clear

Ilerda

ILERDA - N. V - 1945

Imprès també per: Imprenta Escuela Provinial i Gráficas Larrosa; i a Tàrrega per: F. Camps Calmet