clear

Ilerda

ILERDA - N.VI - 1946

Imprès també per: Imprenta Escuela Provinial i Gráficas Larrosa; i a Tàrrega per: F. Camps Calmet