clear

Ilerda

ILERDA - N. XXX - 1969 - 70

Imprès també per: Imprenta Escuela Provinial i Gráficas Larrosa; i a Tàrrega per: F. Camps Calmet