clear

Ilerda

ILERDA - N. XXXVI - 1975

Imprès també per: Imprenta Escuela Provinial i Gráficas Larrosa; i a Tàrrega per: F. Camps Calmet