clear

Ilerda

ILERDA - N. XLII - 1981

Imprès també per: Imprenta Escuela Provinial i Gráficas Larrosa; i a Tàrrega per: F. Camps Calmet