clear

Ilerda

ILERDA - N. X - XI - 1948

Imprès també per: Imprenta Escuela Provinial i Gráficas Larrosa; i a Tàrrega per: F. Camps Calmet