clear

Ilerda

ILERDA - N. XLI - 1980

Imprès també per: Imprenta Escuela Provinial i Gráficas Larrosa; i a Tàrrega per: F. Camps Calmet