clear

Ilerda. Humanitats

ILERDA- HUMANITATS - N. XLVIII - 1990

Imprès també per: Imprenta Escuela Provinial i Gráficas Larrosa; i a Tàrrega per: F. Camps Calmet