clear

Ilerda. Humanitats

ILERDA- HUMANITATS - N. XLVIII - 1990

["Imprès també per: Imprenta Escuela Provinial i Gráficas Larrosa; i a Tàrrega per: F. Camps Calmet", "Año 1, no. 1 fasc. 1 (jul./sept. 1943) - núm. 47 (1986)", "Escindida en: Ilerda. Ciències = ISSN 0212-565X i en: Ilerda. Humanitats = ISSN 1130-7897"]