clear

Ilerda

ILERDA - N. XXXII - 1971

Imprès també per: Imprenta Escuela Provinial i Gráficas Larrosa; i a Tàrrega per: F. Camps Calmet