clear

Col·lecció de gravats

Cataloniae Principatus, nec non Ruscinonensis et Cerretaniae Comitattus in eirum vicariatus peraccuraté distinct. / per Nicolaum Visser

Al darrera del mapa: "Atlas de Catalunya. Mapes Antics nº 32. Cataloniae Principatus de Nicolau Visser-Amsterdam, vers 1680. Reproducció exacta. Editorial Montblanc. -- Escala gràfica: 71/2 milliaria germanica communia [=9,1 cm] i cinc equivalències més.