clear

Col·lecció de gravats

Carte du gouvernement de Lérida : eschelle de 3 quarts de lieu / [Chevalier de Beaulieu]

Gravat calcogr. sobre paper verjurat. Relleu de muntanyes ombrejat. Hidrografia destacada. -- Angle inf. esq.: títol emmarcat en cartela formada per cortinatges. -- Angle sup. dr.: "III". Angle sup. esq.: "52". -- El mateix gravat a: Plans et profils. Paris, [1707]. La làmina inclou 2 gravats del mateix autor