clear

Col·lecció de gravats

La Zona universitaria de Lérida en 1429 / el aparejador Ricardo Calvet

Plànol sobre paper tipus vegetal, que presenta algunes parts deteriorades. -- Conté informació manuscrita sobre els carrers i les edificacions de la zona.