clear

Col·lecció de gravats

Nuevo mapa del principado de Cataluña y sus confines / que saca a la luz y ofrece al Rey Ntro. Sr. D. Oleguer Dardena Darnius Taverner.

Al marge inf. dr. hi figura l'escut i la corona reial. Edició facsímil de l'original de 1726. -- Conté, dins de l'orla, mapes de les poblacions: Lérida, Berga, Hostalric, Rosas, Cardona, Tortosa, Castell ciutat, Gerona, Barcelona, Tarragona, Monçon, Aren, Mequinenza, Bella Guarda, Coplliure, Vilafranca, Fort dels Banys, Prats de Molló, Salsas, Mont Luis, Perpiñan.