clear

Fons Antic Hospital de Santa Maria

Comptes de Infants Orfens de nostra Senyora dels Desamparats de la ciutat de Lleyda donat per los mesos de gene, febre, març, abril, any, juny y donats per mi Ramon Naval, prebere y Prior eo Procurador en los sobre dits sis messos del any 1735 de la nativitat del Senyor.

1 lligall, paper, 21x30 cm (unitat documental composta). -- Relligat amb tapes de pergamí. -- Al llom, manuscrit en tinta negra “Comptes del Hospital de Infants pobres”. -- Document retornat al Servei d'Arxiu i Llegats. l'any 2009 per la biblioteca del Seminari Diocesà de Lleida.