clear

Fons Antic Hospital de Santa Maria

Privilegi concedit a l’Hospital de pobres, laics i malalts de la ciutat de Lleida per la reina Maria d’Aragó, com a lloctinent del rei Alfons V. Concedeix el permís d’obres necessaris per edificar intramurs; alhora ordena que l’hospital estigui dedicat a Santa Maria i li atorga un conjunt de prerrogatives, amb la voluntat expressa que aquest hospital gaudeixi dels mateixos privilegis, llibertats, immunitats i protecció que els atorgats a l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona.

Pergamí. 56x76 cm