clear

Fons Antic Hospital de Santa Maria

Circular del metge Sebastià Aran, a la Junta Municipal de Beneficència on demana un local per als pacients que cal mantenir aïllats per risc de contagi.

1 document, paper, 21x15 cm (unitat documental simple)