clear

Fons Antic Hospital de Santa Maria

Notícia sobre la venda d’un pati propietat de l’Hospital a favor de Joan Ribera, adroguer.

1 document, paper, 21x15 cm (unitat documental simple)