clear

Fons Antic Hospital de Santa Maria

Carta del Instituto Geografico y Estadístico adreçada a l'Ajuntament de Lleida referent al cobrament d'uns honoraris relatius a la confecció del cens de població.

1 carta, paper, 21x16 cm (unitat documental simple)