clear

Fons Antic Hospital de Santa Maria

Notificació per part del Gobierno Superior Político a la Junta Municipal de Beneficència, de l'ordre de pagament d'un duro anual per cada religiosa resident en els establiments de beneficència.

1 document, paper, 21x15 cm (unitat documental simple). - Segell del Gobierno Superior Político de la Provincia