clear

Fons Antic Hospital de Santa Maria

Notificació de la mort de Francesc Florensa i nomenament de Carles Mostany per ocupar provisionalment la plaça de metge cirurgià.

1 document, paper, 21x15 cm (unitat documental simple)