clear

Fons Antic Hospital de Santa Maria

Circular de la Comissió de Beneficència adreçada a Carlos Mostany comunicant-li el seu cessament de com a metge de l’Hospital.

1 document, paper, 21x15 cm (unitat documental simple)