clear

Fons Antic Hospital de Santa Maria

Notificació adreçada a Carlos Mostany sobre una plaça vacant de metge de l'Hospital.

1 document, paper, 21x15 cm (unitat documental simple)