clear

Fons Antic Hospital de Santa Maria

Carta de la Junta Municipal de Beneficència adreçada a Vicente Fuentes Sangrado, rebaixant-li el sou de 800 a 640 lliures, ja que no haurà de fer-se càrrec dels establiments de beneficència.

1 document, paper, 22x15 cm (unitat documental simple)