clear

Fons Antic Hospital de Santa Maria

Carta dels metges de l'hospital adreçada a la Junta, demanant tornar a cobrar el honoraris que cobraven amb anterioritat.

1 document, paper, 31x21 cm (unitat documental simple)