clear

Manuscrits fons Pleyan de Porta

Cataleg descriptiu i detallat de tots los monuments existents en la provincia de Lleyda, corresponents a las èpocas anteriors al Renaixement