clear
Ieibiblioteca fons digitalitzatsarrow_back

1458, novembre, 14. Lleida. Francesc Company, mercader, esposa Joana, Pere Teixidor, notari, Nadal Riambau, Ferrer Company, mercader i Constança, vídua de Joan Bergua, apotecari de la ciutat, venen a Leonor, esposa de Pere Nogués, de la ciutat de Lleida, tutora i curadora de la persona i béns de Miquel Moliner, fill de Pere Moliner, difunt, donzell i senyor de Granadella, de Granyena, Bovera i La Pobla (actual Bellaguarda), patró de la capella de Santa Bàrbara de la Seu de Lleida, i a Berenguer Miquel Cardona, beneficiat de la dita capella, un censal mort de 158 sous jaquesos de pensió anual i preu de 158 lliures jaqueses.

Signen: Francesc Company, esposa Joana, Pere Teixidor, Nadal Riambau, Ferrer Company i Constança Bergua.

Testimonis: Joan Tapioles, apotecari, Enric Clou, sastre i Miquel Guimerà, estudiant de Lleida.

Sig. aut. de Miquel Antist, notari públic per autoritat reial, regent les escriptures del difunt Bernat Antist, el seu pare i com notari, qui ho va fer escriure i va cloure en data de 20 de juny de 1488.

Còpia

55 x 73 cm.

Conservació bona.


Thumb e.22