clear
Ieibiblioteca fons digitalitzatsarrow_back

1345, maig, 25. Maials. Guillem de Farnés i esposa Maria, habitants de Maials, venen a Bernat Ballester, habitant del dit lloc, una vinya que tenen a Maials, al lloc dit “Lo Col de la Bassa”, al preu de 67 sous jaquesos.

Signen: Guillem de Farnés i esposa Maria.

Testimonis: Bernat Miró, Guillem Pàmies i Pere Salvador, tots de Maials.

Sig. aut. de Bernat Jofre, escrivà del document, regent l’escrivania pel rector i notari públic de Maials, Ramon Ferrer.

Original

22 x 22 cm.

Document de lectura difícil per la tinta.


Thumb j.3bis