clear
Ieibiblioteca fons digitalitzatsarrow_back

1505, octubre, 25. Guillem Miralles, ciutadà de Lleida, en nom propi i en el de la seva esposa Elionor, de qui és procurador, en presència del notari, testimonis i de Martí Joan Navarra, fill de Pere Joan Navarra, senyor de Montoliu, notifica la venda que havia fet del censal mort anterior a l’Hospital Major de la ciutat de Lleida.

Signen: Guillem i esposa Elionor.

Testimonis: Joan de Bordons, tender, abans escuder de Lleida, i Joan Oliola, natural de Balaguer, però que ara viu a casa de Lluís Desvalls.

Sig. aut. de Joan Polo, veí i habitant de Lleida, notari públic per autoritat reial, qui ho va fer escriure i va cloure.

Original

67,5 x 50 cm.

Conservació regular.


Thumb pb.9