clear
Ieibiblioteca fons digitalitzatsarrow_back

1336, març, 7. Còrdova. El 16 de desembre de 1317, Berenguer Bonfill, jurat de la vila de Montroig, Sanç Pere, Arnau de Santa Pau i Joan Porta, representants dels homes del Consell de la dita vila, es presentaren a Barbastro, davant Eiximen Pérez de Salanova, justícia d’Aragó, i li mostraren un document signat per Pere Yvanyes, mestre de l’Orde de la milícia de Calatrava, d’enfranquiment dels homes del Consell de Montroig i les seves aldees de la prestació de les cenes. Així mateix, de concessió de tots els molins i el forn que l’Orde tenia en la dita vila, amb certes condicions. [document datat per la era hispànica: “domingo, VII días andados del mes de março, era 1298”]

Sig. aut. de Martín de Rueda, escrivà públic de la cort del Justícia d’Aragó i, per autoritat reial, notari públic per tot el regne d’Aragó.

Original

60 x 75 cm.

Conservació bona


Thumb i.8