clear
Ieibiblioteca fons digitalitzatsarrow_back

1542, maig, 24. Lleida. Miquel Cessala, donzell, paer en cap de la ciutat de Lleida, Baltasar de Castellbell, canonge de Lleida i vicari general pel Reverend capítol de la Seu de Lleida (seu episcopal vacant), Jaume Dez Pes, domiciliat a Lleida, Miquel de Remolins, síndic, ciutadà i Jaume Melons, prevere, prior de l’Hospital de Pobres de Crist laics de la ciutat de Lleida, tots ells, rectors i administradors de l’ Hospital General, d’una banda, i Andreua, esposa que fou de l’honorable Joan Guerri, difunt, en segones núpcies, ferrer de Lleida. Atenent el darrer testament de Pere? Lopiç, també ferrer de Lleida amb qui estigué casada en primeres núpcies, on s’instituïa hereus universals els fills Miquel i Perot Lopiç, tot establint que si morien sense fills, tots els béns havien de passar a l’Hospital General de Lleida, ambdues parts signen un acord sobre els esmentats béns.

Signen: els citats administradors i Andreua Lopiç, vídua

Testimonis: El venerable Antoni Castells, prevere de Lleida, Miquel Navers, verguer de la Paeria.

Sig. aut. de Miquel Vives, notari públic per autoritat apostòlica i reial, qui ho va escriure i cloure.

Original

51'5 x 34'5 cm.

Pergamí malmès.


Thumb e.6