clear
Ieibiblioteca fons digitalitzatsarrow_back

1326, març, 11. [Belianes]. Arnau Pastor i la seva esposa Dolça, habitants de Belianes, venen un tros de terra en el dit terme per un cens de tres gallines i dos sous barcelonesos.

Testimonis: Berenguer de Belianes, Guillem Granyó i Arnau de Bellmunt.

Sig. aut. de Pere de Solsona, vicari i notari públic de Belianes, qui ho va escriure.

Original

29’5 x 20 cm.

Conservació bona.


Thumb tl.4