clear
Ieibiblioteca fons digitalitzats



arrow_back

1446, abril, 28. Tírvia. Sibil·la, filla del difunt Jaume Golí, de la vila de Tírvia, i esposa de Joan Colomer, de Maials, ella de 14 anys i ell de 25, ven a Antoni Boix, mercader de la vila de Tírvia, una terra de vinya amb un hort contigu, en el terme de la vila de Tírvia, al lloc dit “Riulaveila”, per preu de 55 lliures barceloneses.

Testimonis: Arnau de Casalas, Pere Jordana, de Tírvia, i Bernat de Pujalt, àlies “Comenge”, de la vila de Ribera, de la vall de Cardós.

Sig. aut. de Bernat Tavascà, regent de l’escrivania de la vila de Tírvia, qui ho va cloure.

Original

54’5 x 37 cm.

Conservació bona.


Thumb g.26