clear
Ieibiblioteca fons digitalitzatsarrow_back

1511, setembre, 5. Tàrrega. Francesc Cirerols, apotecari, fill del difunt Joan Cirerols, de Tàrrega, i Clara, muller seva, filla dels difunts Pere Farrer i Nicolaua, natural d’Anglesola, i el seu fill, Joan Cirerols, venen a Antoni Pujols, mercader de Tornabous, una casa (domus)a la plaça major de la vila d’Anglesola per 50 lliures de moneda de Barcelona.

Testimonis: Bernat Domingo, Pere Mora i Ramon Robiol, de Vilagrassa.

Sig. aut. de Cristòfor Vidal, de la vila de Tàrrega, notari públic per autoritat apostòlica i reial, qui ho féu escriure i va cloure.

Original

65 x 59’5 cm.

Conservació bona.


Thumb f.25