clear
Ieibiblioteca fons digitalitzatsarrow_back

1576, gener, 10. Albi. Pere de Cardona i de la baronia de Grill, baró de l’Albi i de Cervià, i senyor d’aquests, amb la seva consort, Caterina de Cardona i de Grill, i el seu fill, Hug de Cardona i de Grill, ven als jurats i consell de la vila de l’Albi el forn de la vila i tots els drets d’aquest pel preu de 900 lliures barceloneses.

Testimonis: Mateu Rubió, pagès de Cervià, i Jaume Pinsa, de Sarrià.

Sig. aut. d’Antoni Fores, prevere del Vilosell, notari per autoritat apostòlica, matriculat a l’Arxiu de la Cúria Romana, qui ho va escriure i cloure.

Original

63 x 73 cm.

Conservació bona.


Thumb f.20